Podczas swojego wykładu na KUL ambasador podkreślił niezwykle ważną rolę Polski w historii narodu żydowskiego. Tysiąc lat wspólnej koegzystencji na ziemiach polskich jest podstawą dobrej obecnej i przyszłej współpracy (…) Winniśmy razem podążać w kierunku rozwiązywania problemów, z którymi obecnie zmaga się Polska, Izrael i cała Europa. Wyzwania niosą z sobą nowe możliwości. Podjęcie tych wyzwań jest naszym zadaniem – zaznaczył Yacov Livne.

Reklama

Wskazał, że źródłem wielu konfliktów jest brak szacunku między stronami, które nie rozumieją siebie wzajemnie. Mój naród bardzo mocno tego doświadczył. Naszym głównym zadaniem jest budowanie mostów – mostów wzajemnego zrozumienia, mostów komunikacji. To jest odpowiedź na wyzwania, które stoją przed nami w przyszłości – dodał ambasador.

Wyjaśnił też, że znacznie łatwiej jest dokonywać zniekształceń historii, gdy nie znamy historii własnej i historii naszego sąsiada. Dlatego - według niego - naszą odpowiedzialnością jest prowadzenie wnikliwych badań i uczenie się z historii opartej na faktach. Ambasador wskazał też na wartość współpracy na płaszczyźnie akademickiej. Spotkania młodych Polaków i Izraelczyków to inwestowanie w naszą wspólną przyszłość. To w ich rękach jest przyszłość naszych wzajemnych relacji – ocenił.

Wizyta ambasadora Izraela w Polsce

Reklama

Wizyta ambasadora Izraela w Polsce na KUL jest kontynuacją wcześniej rozpoczętej współpracy. W planach jest otwarcie na KUL Centrum Abrahama Joshuy Heschela, którego zadaniem będzie realizowanie wspólnych projektów edukacyjnych i kulturalnych adresowanych do młodzieży żydowskiej i polskiej. Celem tego centrum jest budowanie mostów i rozwijanie współpracy polsko-izraelskiej na płaszczyźnie akademickiej i kulturowej – dodał rektor KUL.

Autorka: Gabriela Bogaczyk