O wystosowaniu listów wraz ze skróconą wersją Raportu o stratach wojennych RP do włodarzy 16 województw, 2477 gmin, 314 powiatów oraz 66 miast Mularczyk poinformował w poniedziałek na Twitterze.

Reklama

Jak przekazał, w przesłanym liście podkreślił, że dobrosąsiedzkie polsko-niemieckie relacje nie będą możliwe bez wyrównania krzywd i pielęgnowania świadomości o zniszczeniach dokonanych przez Niemcy w trakcie II wojny światowej.

Przede wszystkim wymaga tego pamięć o ofiarach zbrodni niemieckich, które nie doczekały się zadośćuczynienia. W liście zaapelowałem do przedstawicieli organów władzy samorządowej o włączenie się w działania na rzecz propagowania i utrwalania prawdy historycznej m.in. poprzez: podjęcie uchwały wyrażającej poparcie dla starań rządu zmierzających do uzyskania odszkodowań za straty wojenne, upamiętnienie miejsc niemieckich zbrodni w na terenie kraju, czy oszacowanie strat wojennych na poziomie lokalnym - podkreślił pełnomocnik rządu ds. reparacji wojennych.

Uchwała Sejmu

Reklama

Mularczyk zaznaczył, że podjęte działanie jest realizacją woli Sejmu, wyrażoną w uchwale ws. dochodzenia przez Polskę zadośćuczynienia za szkody spowodowane przez Niemcy w czasie II wojny światowej oraz Rady Ministrów, zawartą w uchwale ws. konieczności uregulowania w stosunkach polsko-niemieckich kwestii reparacji, odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska i Polacy ponieśli z powodu bezprawnej napaści Niemiec na Polskę w 1939 r. oraz późniejszej okupacji niemieckiej.

Dodał, że do zadań pełnomocnika należy także współpraca z organami administracji rządowej, organami jednostek samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, uczestniczącymi w działaniach związanych z uzyskaniem od Republiki Federalnej Niemiec odszkodowań za szkody wyrządzone agresją i okupacją niemiecką w latach 1939-1945.

autorka: Aleksandra Rebelińska