Odbudowa Ukrainy po wojnie

Olha Stefaniszyna połączyła się z uczestnikami Kongresu Odbudowy Ukrainy „Common Future” za pośrednictwem transmisji on line.

Wicepremier Ukrainy podziękowała polskim partnerom za organizację kongresu, który – jak podkreśliła - jest „ogromnie ważnym przedsięwzięciem dla ukraińskich i polskich przedsiębiorców”.

Kongres dotyczy nie tylko odbudowy Ukrainy po wojnie, lecz również odbudowy stosunków gospodarczych, jak i budowy przyszłości Ukrainy, budowy pozycji gospodarczej w Europie, w NATO. Jest bardzo ważne, żeby dbać o takie stosunki i rozwijać się właśnie dzięki takim wydarzeniem - powiedziała.

Reklama

Stefaniszyna podziękowała także Polsce i Polakom za pomoc udzieloną Ukrainie. Bardzo dziękuję za to wsparcie, które dostaliśmy od Polski, zarówno finansowe, jak i wsparcie dotyczące integracji europejskiej. Jesteśmy bardzo dumni, że właśnie Polska stała się przykładem tego, jakie powinno być zachowanie obywateli Unii Europejskiej - powiedziała.

Dodała, że „Polska dała możliwość Ukraińcom przebywania na terytorium Unii Europejskiej, podejmowania pracy i uczenia się”. „Obecnie jest 29 tys. firm w Polsce, gdzie przynajmniej jeden z akcjonariuszy jest narodowości Ukraińskiej. I szczególnie ważnym dla nas jest podkreślenie właśnie tego faktu, że również Ukraińcy mają wkład we współtworzeniu polskiej gospodarki; płacą podatki, ZUS - jest to bardzo ważny przykład tego, że nie tylko dajemy odpór agresji, ale również wspólnie rozwijamy się” - mówiła.

Wicepremier Ukrainy podkreśliła, że należy „zachować jedność jeśli chodzi o zakończenie wojny i zwycięstwo Ukrainy, i także jedność jeśli chodzi o wyzwania strategiczne, które stoją przed nami, i nie dzielić swoich wysiłków na jakieś poboczne kwestie, rozwiązywać to w konsensusie, we wspólnej koordynacji”.

Reklama

Gorące dyskusje wokół kryzysu zbożowego

Jesteśmy dumni z tego, że w bardzo trudnych sytuacjach znajdujemy rozwiązania i znajdujemy jakieś wspólne punkty porozumienia. I mam nadzieję, że teraz, kiedy rzeczywiście są pewne gorące dyskusje dotyczące przezwyciężenia skutków kryzysu zbożowego, i kryzysu z produktami spożywczymi spowodowanego agresją rosyjską - te kwestie związane z przechodzeniem ukraińskiego zboża przez terytorium Polski, to mamy wspólną platformę z Unią Europejską, gdzie każda ze stron może zaproponować swoje własne rozwiązania. Ukraina przekazała swoją mapę drogową i jestem pewna, że nasi przedstawiciele handlowi, gospodarczy, przedstawiciele rządów znajdą jakieś rozwiązania i z niecierpliwością na to czekam” – zaznaczyła.

Dodała, że ma nadzieję, iż wypracowane decyzje i rozwiązania „będą odpowiadać duchowi i literze europejskich regulacji i pozwolą (...) przeżyć, przetrwać Ukrainie, a także uczynić wkład europejski w przezwyciężenie skutków wojny i przyspieszyć, przybliżyć zwycięstwo Ukrainy - a to przecież znaczy zwycięstwo w całej Europie”.

Wicepremier wskazała, że jeżeli chodzi o transformację i możliwy wkład Ukrainy w przyszłość Unii Europejskiej, "to przekłada się to nie tylko na postęp technologiczny, ale również na relacje pomiędzy partnerami w Europie".

Jest to obecnie nasza wspólna przyszłość, o jakiej będziemy mówić dzisiaj i jutro, oraz w przyszłości. Europejska integracja jest czymś koniecznym, jest to proces nieodwracalny, powiązany ze wszystkimi państwami ościennymi. Chcemy zaprowadzać nowe, zielone, i cyfrowe technologie, które będą odpowiadać europejskim standardom. Rząd przygotowuje już plan działań w celu zapewnienia odpowiedniego finansowania i mobilizacji – wskazała.

Podkreśliła także, że Ukraina jest bardzo wdzięczna krajom Unii Europejskiej, które – jak mówiła – „wesprą, mam nadzieję, decyzję o wieloletnim programie finansowym, który pozwoli zapewnić nieprzerwane wsparcie Ukrainy w czasie wojny i po wojnie w celu odbudowy”.

Lepsze połączenie kolejowe Polski i Ukrainy

Stefaniszyna w swoim przemówieniu odniosła się także do obecnych wyzwań związanych z wojną oraz jej konsekwencjami i ograniczeniami dla eksportu m.in. przez Morze Czarne.

Tutaj przygotowujemy strategię budowy kolei europejskiej w Ukrainie, w celu lepszego połączenie między Polską a Ukrainą, a także Mołdawią. Pozwoli to zwiększyć eksport i tranzyt z Ukrainy. Z niecierpliwością czekamy na rozpoczęcie realizacji tego projektu, zaczynając od propozycji w zakresie budowy na przejściach granicznych z Polską. Myślę, że jest to pierwsza decyzja strategiczna, która pozwoli zdjąć napięcie w wielu kwestiach pojawiających się dzisiaj – mówiła.

Dodała, że „mówiąc o planach rozwoju, inwestycjach, przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że znajdujemy się w trudnych warunkach”.

Jesteśmy w stanie pełnoskalowej wojny. Cały świat jest pod wrażeniem ukraińskiej odporności i zdolności do pełnego funkcjonowania w warunkach stałych ostrzałów i wojny, i teraz przed rozpoczęciem sezonu zimowego te wyzwania związane z bezpieczeństwem będą się zwiększały. Ale musimy uświadomić sobie, że jeżeli globalne społeczeństwo nie chce dopuścić do zwiększenia wojny, to architekturę bezpieczeństwa trzeba budować w taki sposób, aby duże kraje nie mogły atakować małych, żeby kraje atomowe nie szantażowały pozostałego świata, a kary za przestępstwa, zbrodnie wojenne były nieodwracalne - niezależnie od tego, czy przestępcy pochodzą z dużych czy małych państw – powiedziała.

W dwudniowym kongresie odbywającym się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich bierze udział ok. 1 tys. uczestników z Polski i Ukrainy; w 40 zaplanowanych debatach wystąpi ponad 100 panelistów. Wśród poruszanych w trakcie kongresu tematów są kwestie związane m.in. z finansowaniem odbudowy Ukrainy, czy dotyczące wyzwań logistycznych związanych z procesem odbudowy.

autor: Anna Jowsa