Monika Horna-Cieślak to adwokatka i działaczka społeczna, która specjalizuje się w ochronie praw dzieci i młodzieży. Udziela pomocy prawnej osobom najmłodszym, przede wszystkim doświadczającym przemocy psychicznej, fizycznej oraz seksualnej.

Reklama

Ochrona praw dzieci i młodzieży

Jest autorką publikacji i badań na temat udziału osób najmłodszych w procedurach prawnych. Jest zaangażowana w promowanie idei wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dzieciom. Monika Horna-Cieślak jest również przewodniczącą Sekcji Praw Dziecka przy warszawskiej Okręgowej Radzie Adwokackiej.

Osiągnięcia

Reklama

Adwokatka brała udział przy tworzeniu, najważniejszych w ostatnich latach, ustaw dotyczących bezpieczeństwa dzieci i kobiet, czyli tzw. antyprzemocówki 1.0 i 2.0 (wprowadzających m.in. możliwość natychmiastowej izolacji sprawcy przemocy od osoby jej doświadczającej) oraz ustawy Kamilka (nakłada na wszystkie instytucje, w których przebywają dzieci standardy ochrony, czy analizę przypadków, w których doszło do śmierci dzieci lub znacznego uszczerbku na ich zdrowiu z winy dorosłych).

W 2019 roku zdobyła tytuł zwyciężczyni konkursu „Rising Stars – Liderzy Jutra” oraz I wyróżnienia w konkursie „Prawnik Pro Bono” .