"Action Plan" umieszcza KRS na pierwszym miejscu. W przyszłym tygodniu rząd i Sejm mają rozpatrzyć projekt ustawy dotyczącej zasad wyboru i powołania sędziowskiej części Rady. Prace mają zakończyć się w marcu - informuje RMF FM.

Sąd Najwyższy

Plan przewiduje "wyeliminowanie z porządku prawnego regulacji odnoszących się do organizacji Sądu, które budzą zasadnicze wątpliwości prawne". Rząd planuje również wyeliminować instytucję skargi nadzwyczajnej. Nowa koncepcja Sądu Najwyższego jest gotowa do dyskusji w marcu - podaje RMF FM.

Reklama

Trybunał Konstytucyjny

Trybunał Konstytucyjny to najtrudniejszy obszar działania. "Action Plan" przewiduje przyjęcie uchwały Sejmu i przygotowanie projektu ustawy, z możliwością zmiany konstytucji - informuje RMF FM.

Reklama

Sądy powszechne

Plan przewiduje trzy kroki dotyczące sądów powszechnych. Pierwszym jest usunięcie z ustawy o ustroju sądów przepisów wprowadzonych tzw. ustawą kagańcową. Drugim krokiem jest zmiana zasad delegowania sędziów, ich odpowiedzialności dyscyplinarnej i odtworzenia samorządów sędziowskich. Trzecim krokiem jest opisanie ustawą ustroju, organizacji i zasad działania sądów powszechnych - wylicza RMF FM.

Prokuratura

Pierwszym celem w przypadku prokuratury jest rozdzielenie ról prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości. Projekt ustawy w tej sprawie jest już przygotowany i ma być gotowy na przełomie marca i kwietnia. Rząd planuje go przyjąć w maju, a jego uchwalenie i wejście w życie jest planowane od czerwca.

Drugim etapem reformy prokuratury, po jej oddzieleniu od resortu, będzie stworzenie kompleksowej regulacji dotyczącej jej struktury i organizacji. Projekt ten ma być gotowy w trzecim kwartale, a jego przyjęcie przez Sejm jest planowane na przyszły rok.

Przed czerwcem rząd planuje przyjąć projekt ustawy regulującej status pracowników sądów i prokuratury. Nowe zasady działania tzw. aparatu pomocniczego mają wejść w życie po wakacjach - podaje RMF FM.