Zaczyna się polityczna wojna na projekty nowelizacji konstytucji - pisze "Rzeczpospolita". Jeszcze dziś aż trzy wizje przedstawi RPO dr Janusz Kochanowski.

Reklama

Rzecznik mówi "Rz, że zmiana konstytucji powinna służyć reformie państwa, a dyskusja na ten temat powinna mieć charakter ekspercki. Trzy projekty RPO to trzy odmienne wizje systemu sprawowania rządów.

Pierwszy "parlamentarno-gabinetowy zracjonalizowany" zakłada pozostawienie dwuizbowego parlamentu i ograniczenie roli prezydenta do funkcji reprezentacyjnych.

Drugi model to "system parlamentarno-gabinetowy" z silną pozycją rządu, jednoizbowym parlamentem i tak samo ograniczoną rolą prezydenta.

Trzeci projekt wprowadza "system prezydencki", w którym prezydent stoi na czele całej administracji państwowej.

O konieczności nowelizacji ustawy zasadniczej z 1997 r. mówiono niemalże następnego dnia od jej uchwalenia - przypomina "Rz" i dodaje, że w czwartek swoją propozycję ujawnią byli prezesi Trybunału Konstytucyjnego: Marek Safjan, Jerzy Stępień i Andrzej Zoll.

>>>Prawnicy chcą osłabić prezydenta