Ogłoszono zawieszenie broni.

Reklama

To następstwo przyjętej przez Radę Bezpieczeństwa ONZ decyzji o strefie zakazu lotów.

Jednocześnie jednak wysłannicy zarówno arabskich, jak i zachodnich mediów wciąż donoszą o trwających we wschodniej Libii cięzkich walkach - m.in. ostrzale miasta Misurata, walkach o miasto Al-Zuwajtna oraz planowanej ofensywie na najważniejszy środek rebeliantów - miasto Bengazi.