Minister spraw wewnętrznych Ivica Daczić uznaje zasadność tych postulatów, ale wskazuje, iż w budżecie państwa brak środków na ich realizację.

Reklama

Strajk spowodował m.in. zawieszenie wydawania dokumentów osobistych, w tym paszportów, co w Serbii podlega kompetencji policji. Rzecznik związku zawodowego policjantów oświadczył, iż funkcjonariusze będą wykonywać swe obowiązki tylko w sytuacjach nadzwyczajnych.