81-letni polityk, nazywany przez Niemców "kanclerzem zjednoczenia", otrzyma nietypowy podarunek w dowód wdzięczności za odegranie kluczowej roli w procesie połączenia dwóch państw niemieckich.

Reklama

We wtorek w Ludwigshafen przekaże Kohlowi fragment muru redaktor naczelny dziennika "Bild" Kai Diekamann. W uroczystości weźmie udział także ok. 100 uczniów z tamtejszych szkół, do których uczęszczał również Kohl.

13 sierpnia mija 50. rocznica rozpoczęcia budowy muru berlińskiego, który dzielił Niemcy aż do jego obalenia w listopadzie 1989 roku.