Unia gromadzi zapasy pierwiastków ziem rzadkich, ważnych dla nowoczesnego przemysłu, by zmniejszyć uzależnienie od Chin – powiedział wczoraj rzecznik unijnego komisarza ds. przemysłu Antonio Tajaniego.
Reklama
W lipcu Światowa Organizacja Handlu (WTO) potępiła Chiny za ograniczanie eksportu pierwiastków ziem rzadkich. Odrzuciła tłumaczenia Chin, że ograniczyły eksport z uwagi na konieczność ochrony środowiska. Skargę na Pekin złożyły w 2009 roku UE, USA i Meksyk, twierdząc, że ogranicza eksport, faworyzując rodzimy przemysł.
Skand, itr oraz 15 pierwiastków z grupy lantanowców – są wykorzystywane w przemyśle elektronicznym, motoryzacyjnym i nie da się ich zastąpić innymi surowcami.
Chiny zaspokajają 97 proc. światowego zapotrzebowania, choć dysponują tylko 30 proc. ich globalnych zasobów.