Przygotowywane przepisy przewidują, że politycy oraz funkcjonariusze administracji państwowej i samorządowej, którzy w "znacznym stopniu" powiększyli swoje majątki w okresie sprawowania funkcji publicznych, będą karani. W razie udowodnienia, że nadużywali władzy w celu wzbogacenia się, mogą zostać skazani nawet na pięć lat pozbawienia wolności.

Reklama

Według dziennika "Jornal de Negocios", projekt ustawy o przeciwdziałaniu korupcji w życiu publicznym, który cieszy się poparciem parlamentarnej większości, zostanie przyjęty do października.

"Nowe przepisy powinny skutecznie ograniczyć dosyć powszechną w portugalskiej polityce korupcję. Mogą się ich bać zwłaszcza politycy oraz urzędnicy administracji publicznej, których wydatki są nieproporcjonalnie wysokie w stosunku do zarobków. To kryterium będzie szczegółowo weryfikowane podczas kontroli" - poinformował portugalski dziennik.