W wydanej nocie ogłoszono, że komisja kardynałów, która będzie działać na mocy mandatu papieskiego, po raz pierwszy zebrała się we wtorek.

Reklama

Do włoskich mediów przedostała się między innymi prywatna korespondencja kościelna hierarchów do papieża, informująca o nieprawidłowościach finansowych w zarządzaniu Państwem Watykańskim i przypadkach korupcji. Jedna z ujawnionych w lutym notatek sporządzonych dla Benedykta XVI mówiła wręcz o spisku na jego życie i intrygach w Watykanie.

Sekretariat Stanu Stolicy Apostolskiej oświadczył w nocie: W rezultacie niedawnego rozpowszechnienia w telewizji, dziennikach i innych środkach przekazu dokumentów objętych tajemnicą urzędową Ojciec Święty polecił utworzenie Komisji Kardynalskiej do przeprowadzenia wiarygodnego dochodzenia, które rzuci pełne światło na te epizody.

Do komisji tej Benedykt XVI powołał byłego przewodniczącego Papieskiej Komisji do spraw Tekstów Prawnych kardynała Juliana Herranza, który będzie nią kierował, a także kardynała Jozefa Tomko i emerytowanego metropolitę Palermo kardynała Salvatore De Giorgi.