Ministerstwo Finansów informuje, że dokonano wyceny 5-letnich obligacji detalicznych emitowanych na rynku japońskim o wartości nominalnej 25 mld jenów. Obligacje wyceniono na 100 punktów bazowych powyżej stopy swapowej, co odpowiada rentowności 1,49 procent - napisano w komunikacie.

Reklama

Ministerstwo Finansów podało też, że emisja obligacji jest pierwszą emisją zagranicznego emitenta na rynku japońskich obligacji detalicznych w 2012 r. oraz drugą emisją polskich obligacji w tym segmencie rynku. Poprzednia emisja obligacji detalicznych na rynku japońskim o zapadalności czterech lat miała miejsce w lipcu 2011 r.