Podczas rozmowy Benedykta XVI z numerem 2 rosyjskiej Cerkwi patriarchą Hilarionem pojawiła się sprawa grupy Pussy Riot, której członkinie sąd w Moskwie skazał za happening Bogurodzico przegoń Putina w soborze Chrystusa Zbawiciela - podała włoska agencja SIR. Agencja włoskiego episkopatu powołując się na notę Patriarchatu Moskiewskiego i całej Rusi poinformowała o wtorkowym spotkaniu papieża z wysokiej rangi dostojnikiem Cerkwi, przebywającym w Watykanie na synodzie biskupów na temat nowej ewangelizacji.

Reklama

Według tego komunikatu Hilarion przekazał Benedyktowi XVI pozdrowienia od zwierzchnika rosyjskiego prawosławia patriarchy Cyryla. Z noty wynika, że z papieżem rozmawiał też o profanacji świętych miejsc chrześcijaństwa w różnych krajach. Odniósł się także do aktów wandalizmu, jakie miały miejsce w soborze Chrystusa Zbawiciela w lutym. Strona rosyjska podała, że papież wyraził solidarność z rosyjską Cerkwią w tej kwestii i wyraził zdumienie reakcją niektórych mediów na te wydarzenia.

Agencja SIR poinformowała ponadto, że również biskupi z państw europejskich wyrazili solidarność z Patriarchatem Moskiewskim i całej Rusi w związku z serią aktów wandalizmu i agresji, wymierzonych w obiekty rosyjskiej Cerkwi w minionym roku. W wystosowanym w środę liście do patriarchy Hilariona Rada Konferencji Episkopatów Europy, której wiceprzewodniczącym jest arcybiskup Józef Michalik, wyraziła głębokie zaniepokojenie z powodu licznych i rosnących przejawów dyskryminacji chrześcijan w różnych krajach, szerzenia się uczuć antychrześcijańskich i przeciwko Kościołowi, zwłaszcza w Federacji Rosyjskiej, w ostatnich miesiącach.