Europejski Trybunał Praw Człowieka, do którego mogą składać skargi obywatele, nie może sprawnie pracować, bo zasypywany jest lawiną powtarzających się skarg - stwierdzili posłowie w przyjętej rezolucji. Ich zdaniem, odpowiedzialność za taką sytuację ponosi przede wszystkim dziewięć państw, wśród nich Polska. Nie wprowadziły one zalecanych przez Trybunał zmian w przepisach, co skutkuje wielką liczbą stale powtarzających się skarg. Sędziowie muszą je za każdym razem rozpatrywać osobno.

Reklama

W polskim prawie problemem takim jest między innymi nadmierna długość tymczasowego aresztowania. Rezolucja wzywa do powołania specjalnego organu krajowego, który będzie sprawdzał czy postanowienia Trybunału są realizowane.