Jiang Ping’an jest jednym z prawie 3 tysięcy delegatów na rozpoczynający się właśnie doroczny zjazd chińskiego parlamentu. Zapytany przez chińskich dziennikarzy o emocjonującą w ostatnich dniach decyzję o utajnieniu rządowego raportu dotyczącego skażenia środowiska w Chinach Jinag starał się wytłumaczyć posunięcie władz. Absolutna jawność danych o zanieczyszczeniu środowiska mogłaby wywołać panikę - stwierdził delegat z Xinjiangu.

Reklama

Przygotowanie raportu o stanie środowiska w Chinach trwało ponad 6 lat i kosztowało równowartość 120 mln euro. Przebadano ponad 200 000 próbek wody, gleby i artykułów rolnych. Po ogłoszeniu informacji o zakończeniu prac nad raportem chińskie Ministerstwo Środowiska utajniło go twierdząc, że zebrane w nim dane stanowią tajemnicę państwową.