Jego zdaniem, decyzja prezydenta USA to jeden z aspektów starań o szeroki międzynarodowy konsensus w kwestii środków (które mają zostać zastosowane - przypis redl) w odpowiedzi na każdy przypadek użycia broni chemicznej.

Reklama

Wszyscy sprawcy tak straszliwej zbrodni muszą być pociągnięci do odpowiedzialności - podkreślił.

Wiadomo także, że Ban Ki Mun zwrócił się do szefa ekipy inspektorów ONZ ds. broni chemicznej o przyspieszenie analizy próbek zebranych na miejscu ataku chemicznego w Syrii.