W komunikacie wydanym przez MSZ poinformowano, że działalność ambasady RP w Libii została czasowo zawieszona do odwołania, a wszyscy polscy dyplomaci opuścili Trypolis i wrócili do Polski. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wspólnie z Ministerstwem Obrony Narodowej pomogło również w powrocie do kraju polskim obywatelom przebywającym na terytorium Libii, którzy zgłosili taką wolę służbom konsularnym. Grupa 24 osób przyleciała w piątek do Polski.

Reklama

Nasze służby dyplomatyczne umożliwiły też opuszczenie Libii dwóm obywatelom Litwy i sześciu obywatelom Słowacji.

MSZ ponownie zaapelował o powstrzymanie się od podróżowania do Libii. Zalecił też osobom przebywającym w tym kraju rozważenie możliwości opuszczenia tego kraju do czasu unormowania się sytuacji. Osoby, które mimo tego ostrzeżenia zdecydują się na wyjazd do Libii muszą się liczyć z tym, że polskie służby konsularne będą miały bardzo ograniczoną możliwość zapewniania im ewentualnej pomocy. Będzie ona świadczona przez konsulów z państw ościennych - Egiptu oraz Tunezji.

Jednocześnie MSZ przypomina, że obywatele Polski mogą w sytuacjach nadzwyczajnych zwracać się o pomoc do urzędu konsularnego dowolnego państwa członkowskiego Unii Europejskiej nadal działającego w Trypolisie.