Ogłoszenie mobilizacji jest efektem pogarszającej się sytuacji imigracyjnej na Węgrzech. Mimo iż kilka dni temu udało się uszczelnić granicę z Serbią, dzięki czemu liczba nielegalnych imigrantów drastycznie spadła, to jednak od dwóch dni uchodźcy są przywożeni na węgierską granicę przez Chorwatów. W ten sposób w ciągu dwóch dni na teren Węgier dostało się ponad 12 tysięcy uciekinierów.

Reklama

Rezerwiści będą wypełniać rozkazy żołnierzy, którzy od pewnego czasu wspierają w terenie służby chroniące granice. Była to przede wszystkim pomoc w budowie płotu granicznego, bądź udział w aktualnie trwających ćwiczeniach NATO.

Węgierskie wojsko liczy około 5000 żołnierzy zawodowych. Aż 80 procent z nich zostało oddelegowanych do pomocy przy budowie ogrodzenia na granicy z Serbią i Chorwacją. Rezerwistów można zaangażować do praktycznie wszystkich działań w kluczowych miejscach przy południowej granicy kraju. Nie mogą oni jednak podejmować czynności policyjnych, czyli na przykład rozwiązywać konfliktów z uchodźcami.