Zwracając się do tysięcy osób zgromadzonych na Placu Świętego Piotra papież Franciszek stwierdził, że ujawnienie dokumentów było błędem.

Reklama

Jednocześnie stwierdził, że nie odwiedzie go to od pracy nad reformą, którą prowadzi ze swoimi współpracowniki z poparciem wszystkich wiernych.

- Tak, ze wsparciem całego Kościoła, ponieważ Kościół odnawia się poprzez modlitwę i codzienną świętość każdego ochrzczonego - powiedział papież.