Celem funduszu jest wsparcie rozwojowe dla krajów afrykańskich, poprawa stabilności na kontynencie oraz lepsze zarządzanie migracją. Na razie we wspólnej puli jest ponad 1,8 mld euro. Większość tej sumy pochodzi z unijnego budżetu.

Zobowiązania państw członkowskich obejmują zaledwie niecałe osiemdziesiąt milionów. Najwięcej zadeklarowały Holandia - 15 milionów euro i Włochy - 10 milionów.

Komisja Europejska liczyła, że już dziś fundusz będzie dwa razy większy. Bruksela ma jednak wciąż nadzieje, że kraje członkowskie stopniowo będą deklarować kolejne wpłaty. Z unijnej pomocy skorzystają m.in. kraje Sahelu, Rogu Afryki i północnej części kontynentu. Pieniądze mają być przeznaczone na finansowanie projektów mających na celu walkę ze skrajnym ubóstwem, niedożywieniem, zaspokojenie podstawowych potrzeb zdrowotnych i socjalnych, a także na zapewnienie większego bezpieczeństwa w tych regionach.