Autorzy skargi zwracali uwagę, że rurociąg, którym Rosjanie transportują do Niemiec swój gaz, jest położony za płytko. W przyszłości może to ograniczać ruch największych statków, które mają pływać do Szczecina i Świnoujścia.

Reklama

Sąd administracyjny w Hamburgu odrzucił jednak tę argumentację i oddalił skargę przeciwko niemieckiemu Urzędowi Żeglugi, który wydał pozwolenie na budowę. Konsorcjum Nord Stream, które zbudowało Gazociąg Północny, przekonuje, że instalacja nie ogranicza ruchu morskiego, bo do Szczecina i Świnoujścia i tak nie mogą wpływać statki o większym zanurzeniu.

Polskie porty chcą się jednak pogłębić i przyjmować w przyszłości większe jednostki. Wtedy gazociąg stanie się problemem. Władze portów nie wykluczają odwołania od decyzji sądu.