Deputowani Jadwiga Wiśniewska, Zbigniew Kuźmiuk i Stanisław Ożóg skierowali interpelację do Komisji Europejskiej w sprawie niedawnych wydarzeń w Kolonii i innych niemieckich miastach, gdzie doszło do masowych napaści na kobiety na tle seksualnym.Zdaniem europosłów, niemieckie władze nie zareagowały należycie na zaistniałe wydarzenia i zrobiły wiele, by opinia publiczna nie dowiedziała się o tych aktach przemocy.

Reklama

Według komunikatu prasowego PiS, deputowani podkreślili, że niepokojąca w tej sprawie jest bezradność i nieskuteczność niemieckiej policji wobec zorganizowanych grup napastników. Europosłowie dodali, że podobnie niepokojąca jest faktyczna cenzura wiadomości o zajściach w Kolonii, co wskazuje na zagrożenie wolności słowa w Niemczech. W związku z tym deputowani zapytali Komisję Europejską, czy zamierza podjąć działania wobec Niemiec w celu poprawy bezpieczeństwa w tym kraju, poszanowania godności i praw kobiet, a także wolności mediów do informowania o ważnych wydarzeniach publicznych.

Do serii ataków na kobiety doszło w Niemczech w noc sylwestrową. Dotychczas na policję zgłosiło się ponad 500 pokrzywdzonych. Większość mężczyzn podejrzanych o napaści to imigranci, w tym osoby ubiegające się o azyl w Niemczech. Informacje o gangach atakujących kobiety dopiero po kilku dniach zaczęły przebijać się do głównych mediów. Początkowo również policja twierdziła, że nie doszło do żadnych incydentów.