Ten punkt znajduje się w programie dwudniowych obrad, ogłoszonym na stronie internetowej Komisji Weneckiej, organu doradczego Rady Europy. Podano w nim, że podczas porannej sesji pierwszego dnia Komisja zostanie poinformowana o dalszych kwestiach dotyczących opinii wydanej przez KW w marcu na temat poprawek do ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, uchwalonej 25 czerwca 2015 roku. Opinia ta była krytyczna. Komisja zaapelowała o publikację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z początku marca.

Reklama

Również podczas tej porannej sesji Komisja Wenecka, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, zajmie się polską ustawą o policji, która weszła w życie na początku lutego. 10 czerwca wyda opinię na temat tych przepisów.

W programie obrad Komisji jest też wybór jej nowego wiceprzewodniczącego, czyli następcy Hanny Suchockiej, której mandat w tym organie wygasł z końcem kwietnia. Była premier nie została ponownie zgłoszona do tego gremium przez stronę polską.

Reklama