Nowe zasady zakładają zmniejszenie o połowę rocznego limitu przyjmowanych imigrantów do 500 tys. osób oraz priorytetowe traktowanie tylko najbliższych członków rodziny rezydentów USA (dzieci, mąż, żona). Zabraniają one także pobierania zasiłków socjalnych przez nowych imigrantów.

- Oni (imigranci) nie będą mogli przyjechać tu i od razu pobierać zasiłków. Nie będą mogli tak robić - powiedział Trump.

Podczas spotkania w Białym Domu z republikańskimi senatorami Davidem Perdue i Tomem Cottonem prezydent powiedział, że ustawa imigracyjna znana jako RAISE Act (The Reforming American Immigration for a Strong Economy Act) "jest najważniejszą reformą amerykańskiego systemu imigracyjnego od połowy wieku".

Cotton powiedział, że obecnie obowiązujące przepisy są "całkowitą porażką", a tylko 1 na 15 imigrantów przybywa do USA ze względu na swoje kwalifikacje zawodowe.

Proponowane zmiany zakładają przyjmowanie tych imigrantów, którzy są wykształceni oraz znają język angielski, mają ofertę dobrze płatnej pracy w USA bądź wykazują się przedsiębiorczością i inicjatywą.

RAISE ma "zredukować biedę, wpłynąć na wzrost płac oraz zaoszczędzić podatnikom miliardy dolarów" - dodał prezydent.

Wprowadzany system będzie podobny do tych działających od lat w Kanadzie i Australii.

Trump powiedział, że w ciągu ostatnich dekad USA wydawały zielone karty "rekordowej liczbie niewykwalifikowanych imigrantów", pogarszając sytuację podobnych osób, które są już w USA. - To nie jest fair w stosunku do naszych ludzi, naszych obywateli i naszych pracowników - dodał.

Ustawa zakończy dotychczasowy system przyznawania zielonych kart na zasadzie loterii, który miał zapewnić "różnorodność". Administracja rządząca krytykowała go, podważając jego wymiar gospodarczy i humanitarny.

Do 50 tys. rocznie ma być ograniczona liczba decyzji o przyznaniu statusu uchodźcy.