W projekcie zatytułowanym „O obronie suwerenności Węgier i odrzuceniu oszczerstw wobec Węgier” i opublikowanym we wtorek na stronie parlamentu napisano, że parlament wzywa rząd, by nie poddał się szantażowi, odrzucił nieprawdziwe zarzuty wobec kraju i wystąpił na drogę prawną przeciw rezolucji, przyjętej dzięki oszustwu.

Reklama

„Raport europosłanki Judith Sargentini zakwestionował decyzje podjęte przez demokratycznie wybrany węgierski parlament zgodnie z jego kompetencjami, przyjętą przez niego konstytucję i przepisy prawne. Przekroczył w ten sposób uprawnienia i naruszył suwerenność Węgier” – napisano w projekcie.

Autorzy dokumentu uznają za „zdumiewające, że popierający imigrację posłowie Parlamentu Europejskiego potępiają Węgry dlatego, że obroniły swe granice”. Piszą, że odrzucają "oszczerstwa" zawarte w "kłamliwym akcie oskarżenia", jakim jest raport Sargentini.

"Odrzucamy raport, który krytykuje Węgry dlatego, że nie przyjęły imigrantów, odrzuciły kwoty, stworzyły ogrodzenie graniczne i wprowadziły karalność organizowania nielegalnej imigracji" – czytamy w projekcie.

W projekcie wyrażono przekonanie, że każde państwo członkowskie UE ma prawo do swobodnego myślenia politycznego. „Oczekujemy od przywódców UE, by nie chcieli narzucać państwom członkowskim własnych przekonań politycznych i nie wykorzystywali niezgodnie z prawem unijnego systemu instytucji do wymuszenia własnej woli” – głosi projekt.

Przypomnijmy, że Parlament Europejski wyraził zgodę na uruchomienie art. 7 traktatu unijnego wobec Węgier. Za tą decyzją opowiedziało się 448 eurodeputowanych, przeciw było 197, a 48 wstrzymało się od głosu.

Tym samym europarlament wezwał państwa członkowskie do wszczęcia procedury określonej w art. 7 traktatu unijnego. Jej celem jest przeciwdziałanie zagrożeniom dla wartości leżących u podstaw Unii Europejskiej, do których należą: poszanowanie demokracji, praworządności i praw człowieka.

Reklama

Rząd Węgier twierdzi, że rezolucja nie została w istocie przyjęta, gdyż do jej uchwalenia potrzebna była większość 2/3 oddanych głosów, a tymczasem PE nie wziął pod uwagę w jej obliczaniu głosów wstrzymujących się.