"Po wyborach europejskich uzgodniliśmy, że spróbujemy wyznaczyć nowych szefów instytucji UE w czerwcu. W ciągu ostatnich trzech tygodni regularnie konsultowałem się z wami, a także z Parlamentem Europejskim i liderami grup politycznych. Konsultacje te pokazały, że istnieją różne punkty widzenia, różne interesy, ale także wspólna wola sfinalizowania tego procesu przed pierwszą sesją Parlamentu Europejskiego. Będę nadal prowadzić z wami konsultacje aż do rozpoczęcia szczytu. Pozostaję ostrożnym optymistą, ponieważ ci, z którymi rozmawiałem, wyrazili determinację, by szybko podjąć decyzję. Mam nadzieję, że uda nam się to w czwartek" - napisał przewodniczący Rady Europejskiej w liście do przywódców unijnych.

Reklama

W czwartek i w piątek w Brukseli odbędzie się szczyt UE, który w założeniu ma dać odpowiedź na pytanie, kto zajmie najwyższe stanowiska w Unii, m.in. szefa Komisji Europejskiej, przewodniczącego Rady Europejskiej i szefa Parlamentu Europejskiego. Pomiędzy krajami są jednak duże rozbieżności co do tego, kto powinien je piastować. Pierwsza sesja PE odbędzie się 2-4 lipca.

Reklama