"UE ponownie wyraża poważne zaniepokojenie sytuacją na granicy grecko-tureckiej i zdecydowanie odrzuca wykorzystanie przez Turcję presji migracyjnej do celów politycznych" - napisali ministrowie w oświadczeniu. Zaznaczyli, że "sytuacja na granicy zewnętrznej UE jest nie do przyjęcia".

Reklama

W ich ocenie "nie należy zachęcać migrantów do próby nielegalnego przekraczania granicy lądowej ani morskiej".

Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell powiedział, że 29-30 czerwca w Brukseli odbędzie konferencja darczyńców na rzecz Syrii w celu zebrania funduszy dla ofiar dziewięcioletniej wojny domowej w tym kraju. Borrell dodał, że na konferencję będą zaproszone kraje zaangażowane w konflikt syryjski, odnosząc się do Turcji i Rosji.

Poinformował, że konferencja będzie czwartym takim wydarzeniem organizowanym przez UE i jej partnerów.

Specjalne spotkanie szefów dyplomacji państw unijnych w stolicy Chorwacji, która przewodniczy w tym półroczu w Radzie UE, poświęcone było konfliktowi zbrojnemu w Syrii i sytuacji na granicy Grecji z Turcją, gdzie tysiące migrantów po stronie tureckiej usiłują przedostać się do Unii Europejskiej.

Z Polski w spotkaniu w Zagrzebiu uczestniczył szef MSZ Jacek Czaputowicz.