Przewodnicząca Komisji Europejskiej napisała w oświadczeniu, że Unia Europejska opiera się na wartościach wolności, demokracji, praworządności i poszanowania praw człowieka.

Reklama

Wskazała, że ciągu ostatnich tygodni kilka rządów krajów UE podjęło nadzwyczajne środki w celu zaradzenia kryzysowi zdrowotnemu, wywołanemu przez wybuch pandemii, ale ważne jest to, aby te środki nie były wprowadzane kosztem podstawowych zasad i wartości określonych w traktatach. Wszelkie środki nadzwyczajne muszą być ograniczone do tego, co jest konieczne i ściśle proporcjonalne. Nie mogą trwać w nieskończoność. Ponadto rządy muszą upewnić się, że takie środki podlegają regularnej kontroli" - wskazała.

Rzecznik KE Eric Mamer powiedział na konferencji, że w środę unijni komisarze omówią zakres środków nadzwyczajnych wprowadzonych poprzez poszczególne kraje