HILLARY CLINTON

Reklama

IRAK: popierała inwazję, ale dziś głosowałaby inaczej; chce stopniowego wycofania wojsk

IRAN: popiera rozmowy z Teheranem, ale tylko jeśli spełni on pewne warunki; sprzeciwia się akcji militarnej bez zgody Kongresu

WALKA Z TERRORYZMEM: to głównie walka z Al-Kaidą

GUANTANAMO: chce zamknąć, ale nie przedstawiła żadnych konkretnych propozycji, jak to zrobić

TARCZA ANTYRAKIETOWA: nie popiera

ROSJA: opowiada się za zaostrzeniem polityki wobec Moskwy

EKOLOGIA: zgadza się, by USA ograniczyły emisję gazów cieplarnianych w ramach układu zastępującego Kioto

ABORCJA: popiera prawo do aborcji, którą uważa za fundamentalne prawo kobiet; chce, by wyrok w sprawie Roe vs. Wade stał się prawem federalnym

ZWIĄZKI HOMOSEKSUALNE: sprzeciwia się „małżeństwom” jednopłciowym, ale popiera związki cywilne; sprzeciwia się poprawce do konstytucji definiującej małżeństwo

ONZ: jest potrzebna, ale w obecnym kształcie ma ograniczone możliwości działania

OBAMA

IRAK: sprzeciwiał się inwazji; opowiada się za stopniowym, ale szybkim wycofaniem wojsk

IRAN: sprzeciwia się akcji zbrojnej; jest gotów spotkać się z przywódcami Iranu bez warunków wstępnych

WALKA Z TERRORYZMEM: to głównie walka z Al-Kaidą

Reklama

GUANTANAMO: opowiada się za jak najszybszym zamknięciem obozu

TARCZA ANTYRAKIETOWA: nie popiera

ROSJA: opowiada się za zaostrzeniem polityki wobec Rosji

EKOLOGIA: chce, by USA były liderem walki ze zmianami klimatu i do połowy wieku zmniejszyły aż o 80 proc. emisję gazów cieplarnianych

ABORCJA: popiera prawo do aborcji, choć nie jest tak zaangażowany w ruch pro-choice jak Clinton

ZWIĄZKI HOMOSEKSUALNE: sprzeciwia się „małżeństwom” jednopłciowym, ale popiera związki cywilne, sprzeciwia się poprawce do konstytucji definiującej małżeństwo

ONZ: nie wypowiada się jednoznacznie

McCAIN

IRAK: popierał inwazję; obecna strategia przynosi efekty, a wojska powinny pozostać w Iraku tak długo, jak to konieczne

IRAN: opowiada się za zaostrzeniem sankcji, nie wyklucza akcji militarnej

WALKA Z TERRORYZMEM: to nie tylko operacje przeciwko Al-Kaidzie, ale i państwom, i organizacjom, które mają niebezpieczne ambicje i mogą zagrozić demokracji

GUANTANAMO: należy mieć pewność, że więźniowie nie są poddawani torturom, ale na zamknięcie obozu jest jeszcze za wcześnie

TARCZA ANTYRAKIETOWA: popiera

ROSJA: chce zaostrzyć politykę wobec Rosji z powodu łamania przez nią praw człowieka, włącznie z wyrzuceniem jej z G8

EKOLOGIA: USA powinny przyłączyć się do każdego porozumienia ws. redukcji emisji gazów cieplarnianych, jeśli wejdą do niego Chiny i Indie

ABORCJA: przeciwko prawu do aborcji; zamierza walczyć o odwołanie Roe vs. Wade, a także utrudniać pracę klinik aborcyjnych

ZWIĄZKI HOMOSEKSUALNE: nie popiera „małżeństw” jednopłciowych, ale sprzeciwia się ich konstytucyjnemu zakazowi, ostateczna decyzja powinna należeć do poszczególnych stanów

ONZ: powinna zostać zreformowana; gdzie zawodzą wysiłki ONZ, przewodnią rolę powinny przejąć USA

ROMNEY

IRAK: popierał inwazję, choć uważa, że później popełniono błędy; obecna strategia przynosi efekty; sprzeciwia się wycofaniu wojsk

IRAN: opowiada się za zaostrzeniem sankcji, a nawet izolacją Iranu; nie wyklucza akcji militarnej

WALKA Z TERRORYZMEM: to nie tylko operacje przeciw Al-Kaidzie, ale i państwom, i organizacjom, które mają niebezpieczne ambicje i mogą zagrozić demokracjom

GUANTANAMO: dobrze wypełnia swoją rolę i powinno być nawet powiększone

TARCZA ANTYRAKIETOWA: popiera

ROSJA: chce zaostrzenia polityki wobec Rosji, która ze względu na współpracę atomową z Iranem również powinna być traktowana jak państwo terrorystyczne

EKOLOGIA: USA powinny być niezależne energetycznie; popiera globalne porozumienie ws. redukcji emisji gazów cieplarnianych, tylko jeśli wejdą do niego Chiny i Indie

ABORCJA: przeciwko prawu do aborcji; zamierza walczyć o odwołanie Roe vs. Wade, a także utrudniać pracę klinik aborcyjnych

ZWIĄZKI HOMOSEKSUALNE: sprzeciwia się „małżeństwom” jednopłciowym i rejestrowanym związkom cywilnym, popiera poprawkę definiującą małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny

ONZ: obecnie w ogóle się nie sprawdza, powinna być rozwiązana, a w jej miejsce trzeba powołać „koalicję wolnych narodów”