Informuje o tym we wtorek niezależna „Nowaja Gazieta”.

Reklama

Kogan, która od 11 lat mieszka w Rosji, została zatrzymana i doprowadzona na komisariat; następnie ma stanąć przed sądem, który rozpozna jej sprawę.

Funkcjonariusze policji sporządzili protokół, w którym zarzucają jej złamanie przepisów regulujących przebywanie cudzoziemców w Rosji.

2 grudnia władze anulowały Kogan prawo pobytu, uzasadniając to rzekomym "zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa". Nakazano jej opuszczenie Rosji w ciągu dwóch tygodni. Wcześniej Kogan złożyła wniosek o wydanie rosyjskiego obywatelstwa.

11 grudnia ETPCz zabronił wydalenia Kogan do momentu zakończenia rozpatrywania jej sprawy. Kobieta pozostaje w związku małżeńskim z obywatelem Rosji, z którym ma dwójkę dzieci.

"Nowaja Gazieta" podaje, powołując się na rzeczniczkę Inicjatywy Prawnej, Ksenię Babicz, że Kogan przedstawiła funkcjonariuszom dokumenty ETPCz, jak również pismo z MSW z potwierdzeniem, że instytucja ta otrzymała informację o wstrzymaniu procedury jej wydalenia z kraju.

Co Kogan robi w Rosji?

Vanessa Kogan zajmuje się w Rosji działalnością w dziedzinie obrony praw człowieka, w szczególności reprezentuje interesy Rosjan przed ETPCz. Jak pisał na początku grudnia angielskojęzyczny “Moscow Times”, prowadzona przez nią organizacja wygrała blisko 270 z 400 spraw przed ETPCz, w efekcie czego władze Rosji zobowiązano do wypłaty ponad 30 mln dolarów ofiarom łamania praw człowieka i przemocy domowej.