Stany Zjednoczone doszły do wniosku, że najbardziej skutecznym sposobem zapewnienia odpowiedzialności za zbrodnie agresji jest utworzenie międzynarodowego trybunału w ramach systemu sądownictwa Ukrainy – powiedziała Van Schaack występując na Uniwersytecie Katolickim w Waszyngtonie.

Reklama

Jak dodała ambasador, Waszyngton liczy na "znaczące międzynarodowe wsparcie, w tym ze strony europejskich partnerów" i jest zdania, że najlepszą lokalizacją dla takiego trybunału byłoby państwo trzecie na terenie Europy.

Kijów od dawna wzywał do utworzenia specjalnego sądu. Ideę powołania nadzwyczajnego trybunału popierają też Europejczycy - przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen mówiła o tym już w listopadzie ubiegłego roku, a Niemcy zaproponowały w styczniu "nowy format" sądu, który mógłby "wywodzić swoją jurysdykcję z ukraińskiego prawa karnego", ale mieć wsparcie międzynarodowych prokuratorów i sędziów oraz zagraniczne finansowanie.

Van Schaack zauważyła, że podobny trybunał mógłby zyskać szersze poparcie międzynarodowe i nie wymagałby uchwalenia rezolucji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych.

Taki hybrydowy sąd zapewniłby przywództwo Ukrainy w dążeniu do określenia odpowiedzialności za zbrodnię agresji. USA są gotowe do współpracy (w tej sprawie) z Ukrainą i innymi krajami, oraz zapewnienia środków i wymiany informacji – powiedziała ambasador.

Wcześniej Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) z siedzibą w Hadze wydał nakaz aresztowania prezydenta Władimira Putina za zbrodnię wojenną, jaką są deportacje ukraińskich dzieci do Rosji.