Jak przypomniano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, 11 stycznia 2023 roku generał Gierasimow objął osobiste dowództwo "specjalnej operacji wojskowej", a okres jego dowodzenia charakteryzuje się dążeniem do rozpoczęcia generalnej ofensywy zimowej mającej na celu rozszerzenie rosyjskiej kontroli nad całym regionem Donbasu.

Reklama

"Projekt zakończył się niepowodzeniem"

"Po 80 dniach coraz wyraźniej widać, że projekt ten zakończył się niepowodzeniem. Na kilku osiach frontu donbaskiego siły rosyjskie osiągnęły jedynie marginalne korzyści kosztem dziesiątek tysięcy ofiar, w dużej mierze trwoniąc tymczasową przewagę kadrową uzyskaną w wyniku jesiennej +częściowej mobilizacji+. Istnieje realna możliwość, że po dziesięciu latach pełnienia funkcji szefa sztabu generalnego Gierasimow przekracza granice tego, jak dalece rosyjskie przywództwo będzie tolerowało niepowodzenia" - napisano.

Reklama