Zgodnie z art. 56 I protokołu dodatkowego do konwencji genewskichzakazane jest atakowanie budowli takich jak tamy i groble oraz elektrownieatomowe. Jermak ocenił, że działania prowadzące do zniszczenia tam stanowią zbrodnię wojenną i mogą być przyrównane do wykorzystania broni masowego rażenia.

Reklama

Szef biura prezydenta napisał w Telegramie, że w wyniku rosyjskiej agresji zniszczonych i uszkodzonych zostało łącznie ponad 80 miejscowości w obwodzie chersońskim.

Uszkodzenia i straty

Wskutek wysadzenia tamy zniszczony i uszkodzony został regionalny biosystem, infrastruktura dostarczania wody na Krym. Przerwanie tamy może też doprowadzić do rozregulowania systemu chłodzenia Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, co z kolei wiąże się z ryzykiem jądrowym na skalę światową - podkreślił.

Ukraina chce jak najsurowszego i wspólnego międzynarodowego stanowiska w sprawie tych i innych zbrodni, ponieważ obroni to nas przed wykorzystaniem przez Kreml broni jądrowej. W przeciwnym razie ryzyko katastrofy jądrowej, w tym w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, znacząco wzrośnie, bo wzmocni się poczucie bezkarności Kremla - dodał.

Jakie jeszcze czerwone linie ma przekroczyć Rosja, by społeczność międzynarodowa odpowiedziała zdecydowanie? Tylko siłą możemy powstrzymać wroga - zakończył wpis.

Rosjanie wysadzili zaporę w Nowej Kachowce, która tworzy rozciągający się na 240 km Zbiornik Kachowski - poinformowały władze Ukrainy. Zlokalizowana na zaporze hydroelektrownia została całkowicie zniszczona, poziom wody w zalewie szybko opada, trwa ewakuacja zagrożonych zalaniem terenów położonych poniżej tamy.