"Siły ukraińskie kontynuowały w piątek działania kontrofensywne przynajmniej na trzech odcinkach frontu i według doniesień osiągnęły postępy" - pisze ISW.

Według ukraińskiego sztabu generalnego skuteczne operacje miały być przeprowadzone na południowy zachód od Bachmutu w rejonie miejscowości Stupoczki, na zachodzie obwodu donieckiego w rejonie Wuhłedaru, a także na zachodzie obwodu zaporoskiego.

Lokalne postępy pod Bahmutem

Reklama

Powołując się na dostępne nagrania, których lokalizację udało się potwierdzić, ISW ocenia, że Ukraińcy mieli ograniczone lokalne postępy w rejonie Jahidnego pod Bachmutem. Z kolei źródła rosyjskie twierdziły, że wojska ukraińskie kontynuowały ataki na północny zachód, zachód i południowy zachód od Bachmutu.

Ponadto, według rosyjskich "blogerów wojennych", Ukraińcy mieli kontynuować ataki na rosyjskie pozycje na południe od Wełykiej Nowosiłki w obwodzie donieckim i na południowy zachód od Orichowa w obwodzie zaporoskim, osiągnęli postępy w centralnej części obwodu zaporoskiego niedaleko od miejscowości Hulajpołe.