W czasach sowieckich mawialiśmy, że NATO rozprzestrzenia swoje macki po całym świecie. Niestety, myślę, że to się załamie, ponieważ nikt nie może narzucić swojej hegemonii wydrom w tak rażący i uporczywy sposób. Czasy się zmieniły - mówił Ławrow, przemawiając na Międzynarodowej Wystawie Rosja EXPO.

Reklama

Jaką przyszłość będzie miało NATO według Ławrowa

Ławrow powiedział, że sojusz jest "reliktem przeszłości". NATO nie powinno istnieć po tym, jak zniknął powód jego utworzenia. Mówię przede wszystkim o upadku Związku Radzieckiego i Układu Warszawskiego - zauważył rosyjski dyplomata.

NATO

NATO, czyli Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, to międzynarodowa organizacja polityczno-wojskowa. Głównym celem istnienia NATO w chwili utworzenia była obrona militarna przed atakiem ze strony Związku Radzieckiego. Obecnie pełni rolę stabilizacyjną, podejmując działania zapobiegające rozprzestrzenianiu konfliktów regionalnych. Pełni także rolę gwaranta bezpieczeństwa zewnętrznego państw członkowskich.

Sojusz opiera się na zasadzie kolektywnej obrony, zgodnie z jego podstawowym założeniem, że napaść zbrojna na jednego z członków uważana jest za atak przeciw wszystkim członkom. Podstawowym aktem prawnym, będącym podstawą działania NATO jest podpisany 4 kwietnia 1949 roku w Waszyngtonie Traktat północnoatlantycki, zwany też traktatem waszyngtońskim.

Szczególnie ważny z punktu widzenia aspektu obronności jest artykuł 5, stanowiący, że każdy atak zbrojny z zewnątrz zwrócony przeciwko jednemu lub kilku państwom członkowskim traktowany będzie jako atak przeciwko wszystkim sygnatariuszom umowy.