"Izrael powinien zapewnić, że jego siły zbrojne nie dopuszczają się aktów ludobójstwa w Strefie Gazy. Powinien też podjąć środki na rzecz poprawy sytuacji humanitarnej" - oświadczył MTS.

Trybunał jest w pełni świadomy rozmiarów ludzkiej tragedii, która rozgrywa się w regionie, i jest głęboko zaniepokojony ciągłą utratą życia i ludzkim cierpieniem – powiedziała Joan E. Donoghue, prezes sądu.

Reklama

Zawieszenia broni nie ma

Reklama

Trybunał nie nakazał zawieszenia broni w Strefie Gazy - podaje agencja Associated Press.

RPA oskarża Izrael o ludobójstwo

Republika Południowej Afryki (RPA) oskarżyła Izrael o ludobójstwo w Strefie Gazy. W odpowiedzi na ten wniosek, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości (MTS) orzekł, że Izrael musi podjąć wszelkie niezbędne środki, aby zapobiec ludobójstwu w Strefie Gazy. Izrael odpiera te zarzuty, twierdząc, że jego działania są aktem samoobrony. Śledztwo w tej sprawie jest nadal w toku.

Niemożliwe jest zrozumienie konfliktu zbrojnego w Strefie Gazy bez poznania charakteru zagrożenia, przed którym stoi Izrael oraz brutalności i bezprawia sił zbrojnych, które stawiają mu czoła - oświadczył przed sędziami przedstawiciel MSZ Izraela Tal Becker.

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości

Reklama

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości to główny organ sądowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ). Został ustanowiony w 1945 roku do rozstrzygania sporów między państwami.

Trybunał działa według swego Statutu, który opiera się na Statucie Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej i stanowi integralną część Karty Narodów Zjednoczonych. Wszyscy członkowie ONZ są ipso facto stronami Statutu Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości.

Do kompetencji Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości należy rozstrzyganie sporów międzynarodowych, wydawanie opinii doradczych dla organów ONZ i innych organizacji międzynarodowych. Wydawane przez niego wyroki są dla stron ostateczne.