Unia Europejska podjęła decyzje w kierunku zaostrzenia kar za przemoc seksualną i domową.

Przemoc wobec kobiet. Nowe rozporządzenie

Nowe przepisy mają na celu jednolite karanie przemocy wobec kobiet we wszystkich krajach UE. Parlament Europejski zagłosował za regulacją, która ma na celu zaostrzenie kar za przemoc seksualną i domową w UE. Cyberstalking, przymusowe małżeństwa, okaleczenie żeńskich narządów płciowych lub przesłanie intymnych zdjęć bez zgody osoby, której dotyczą, mają być teraz jednakowo karalne we wszystkich krajach UE.

Reklama

Sylvia Haller, członkini zarządu Niemieckiej Rady Kobiet powiedziała, że przemoc wobec kobiet i dziewcząt jest najbardziej powszechnym naruszeniem praw człowieka. Dlatego dyrektywa UE jest kamieniem milowym w dziedzinie ochrony przed przemocą - dodała.

Reklama

Co dalej?

Państwa członkowskie UE muszą jeszcze zatwierdzić obecny plan. Na wdrożenie postanowień kraje UE mają trzy lata.