Tomasz Leśniak poinformował, że zawiadomienie złożył na podstawie art. 304 Kodeksu postępowania karnego, mówiąc o "społecznym obowiązku zawiadomienia służb", gdy dowie się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu.

Radny wybrany z list Koalicji Obywatelskiej ma podejrzenie, iż Łukasz Gibała miał dopuścić się nielegalnego finansowania kampanii wyborczej poprzez "udzieleniu komitetowi wyborczemu i przyjęciu w imieniu komitetu wyborczego niedozwolonej prawem korzyści majątkowej o charakterze niepieniężnym przez Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców i Komitet Wyborczy Wyborców Łukasza Gibały - Kraków dla Mieszkańców".

Reklama

Podstawą zawiadomienia jest bezpłatna gazetka, która była dystrybuowana m.in. w lokalach usługowych na terenie miasta i miała "charakter agitacji wyborczej", w której czytelnicy mogli zapoznać się programem wyborczym Łukasza Gibały oraz sondażem korzystnym dla kandydata na prezydenta miasta. Publikacja nie została oznaczona jako materiał wyborczy.

Według Leśniaka wytworzenie treści, wydrukowanie oraz wprowadzenie jej do szerokiego obrotu mającego na celu agitację wyborczej ma "wyczerpać znamiona czynu opisanego w art. 507 Kodeksu wyborczego". Osoba, która dopuszcza się przestępstwa wyborczego podlega grzywnie od 1000 do 100 000 złotych.