Centralna Komisja Egzaminacyjne poinformowała, że absolwent, który przystąpił do egzaminu maturalnego w poprzednich latach, ale go nie zdał, ma prawo zdawać go ponownie przez pięć lat od pierwszego egzaminu na zasadach obowiązujących w roku szkolnym 2008/2009. W ten sam sposób można również podwyższyć pozytywny wynik egzaminu.

Absolwenci powtarzający maturę otrzymają identyczne zestawy pytań jak ich młodsi koledzy. Nie będą musieli jednak rozwiązywać części podstawowej, jeśli wcześniej zdawali tylko poziom rozszerzony. W tym roku, aby zdać maturę, trzeba uzyskać co najmniej 30 proc. punktów z trzech obowiązkowych przedmiotów: języka polskiego, obcego i matematyki na poziomie podstawowym.

>>>Czytaj więcej: Poprawka matury na starych zasadach

p