Inne / WOJTEK BASALYGO
Reklama

Michowski twierdzi, że w końcu 2006 roku, na polecenie kierownictwa firmy, powieszono w niej kartkę z napisem "Hier wird nur Deutsch gesprochen!!!" czyli "Tu rozmawiamy tylko po niemiecku!!!".

Warum, czyli dlaczego?

Firma Arvato Services świadczy usługi telefoniczne. Jej pracownicy przez telefon zbierają informacje i udzielają porad klientom z zagranicy. Z reguły rozmawiają z nimi po niemiecku. Zakaz miał dotyczyć sal, w których obsługiwani są zagraniczni klienci. Michałowski zaprotestował i niedługo potem stracił pracę. Jak twierdzi, wylano go z powodu sprzeciwu. Dyrekcja firmy temu zaprzeczała. Dlaczego zwolniła Michałowskiego? Podobno za złą pracę.

Pracownik domagał się od firmy 40 tysięcy złotych odszkodowania. Zdaniem sądu, wersja przedstawiona przez niego była "zgodna z prawdą, choć nieco przejaskrawiona". Sędzia prowadząca sprawę dodała też, że "wszelkie działania zmierzające do zakazu używania języka wybranego przez pracowników, noszą znamiona molestowania i dyskryminacji". Według sądu, także zwolnienie Michałowskiego z pracy było przejawem dyskryminacji.

Glücklich, czyli szczęśliwy!

"Nie sądziłem, że wygram. Jestem pod wielkim wrażeniem. Mogę tylko zaapelować do kolegów, by się nie bali iść tą drogą" - powiedział dziennikarzom szczęśliwy Michałowski po odczytaniu wyroku. Zapytany, czy nie jest zawiedziony wysokością odszkodowania, odpowiedział, że nie przyszedł do sądu po pieniądze.

"Wyrok nas zaskoczył. Będziemy się od niego odwoływać" - zapowiedziała Małgorzata Kurc, reprezentująca przed sądem pozwaną firmę.