Miasto sprzedawało mieszkańcom mieszkania po bardzo atrakcyjnych cenach, jednak warunkiem udzielenia bonifikaty był zakaz sprzedaży mieszkania przez pięć lat. Około 3000 nabywców nie zastosowało się do umowy. Wcześniej miasto mogło, ale nie musiało żądać zwrotu bonifikat w takim przypadku. Władze stwierdziły, że nie będą ścigać niesolidnych mieszkańców. Ale CBA zaleciło miastu odzyskanie pieniędzy.

Reklama

>>>Zobacz, gdzie kupisz mieszkanie za tysiąc złotych

Wiele osób juz dostało od miasta pisma żądające zwrotu pieniędzy. Mieszkańcy masowo piszą do urzędu z prośbą o rozłożenie należności na raty, dwie osoby już oddały pieniądze. Dzięki zwrotom bonikfikat Szczecin odzyska prawie 3,5 mln złotych. Mieszkania, które zostały sprzedane kosztowały około 17 tys. zł, a nabywcy sprzedawali je za kwoty nawet 10 razy większe.