Obsługa naziemna porozumiała się z zarządem w sprawie poniedziałkowego strajku. Związkowcy zgodzili się na rozmowy z zarządem o funkcjonowaniu firmy. Zarząd LOT-u zapowiedział, że rozpatrzy nieprawidłowości zgłoszone przez związkowców.

Reklama