Generał Tuczapski od 2008 roku zasiadał na ławie oskarżonych obok generała Wojciecha Jaruzelskiego, byłego pierwszego sekretarza KC PZPR Stanisława Kani, byłego ministra obrony narodowej generała Floriana Siwickiego i byłego ministra spraw wewnętrznych generała Czesława Kiszczaka.

Reklama

>>>Zobacz, o ile spadną esbeckie emerytury

Tuczapski wchodził w skład Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego w latach 1981 - 1983. Nadzorował prace związane z przygotowaniem aktów prawnych wprowadzających 13 grudnia 1981 roku stan wojenny w Polsce. W marcu 2006 roku Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN postawiła Tuczapskiego w stan oskarżenia za popełnienie zbrodni komunistycznej.

>>>Sprawa Kiszczaka odroczona przez błąd