Sąd Najwyższy rozpatruje kasacje obrony 12 zomowców skazanych na kary od 3,5 do 6 lat więzienia za pacyfikację kopalni Wujek, gdzie na początku stanu wojennego w grudniu 1981 r. od ich strzałów zginęło 9 górników. W sądzie są obecne rodziny zabitych oraz górnicy z Wujka. Prokurator wniósł pisemnie o oddalenie kasacji obrony.

Reklama

>>>Sąd kazał schwytać i uwięzić zomowców z Wujka

Adwokaci chcą, aby trzyosobowy skład Sądu Najwyższego uchylił prawomocne wyroki wobec ich klientów. Zarzucają sądom obu instancji "rażące naruszenie prawa procesowego i materialnego". Obrona twierdzi, że zomowcy działali na rozkaz i nie mieli świadomości bezprawności swych działań; że nie można mówić o ich winie umyślnej; że strzelali tylko w powietrze i w obronie koniecznej; że jeden ze skazanych w ogóle nie używał broni w Wujku, a inny nie brał udziału w starciach; że sądy dokonały złej interpretacji prawa, a wreszcie że kary były "niewspółmierne".

>>>Tusk zapłaci za pacyfikację w kopalni Wujek