Chęć zdawania geografii zadeklarowało 180 tysięcy maturzystów, czyli 40 procent wszystkich przystępujących w tym roku do matury. Geografia jest od lat najczęściej wybieranym przedmiotem egzaminacyjnym; na drugim miejscu jest wiedza o społeczeństwie (egzamin z WOS odbył się w środę, zdawało go 28 proc. maturzystów).

Reklama

Egzamin z geografii można zdawać na dwóch poziomach: podstawowym i rozszerzonym. 76 proc. zdających egzamin z tego przedmiotu wybrało poziom podstawowy, 24 proc. - poziom rozszerzony.

Egzamin na poziomie podstawowym trwał 120 minut, a na poziomie rozszerzonym - 150 minut.

W turze popołudniowej przeprowadzane są egzaminy z przedmiotów rzadko wybieranych przez abiturientów. Chęć zdawania egzaminu z łaciny i kultury antycznej zadeklarowało 187 maturzystów, z tego 139, czyli 74 proc., na poziomie rozszerzonym.

Egzamin na poziomie podstawowym potrwa 120 minut, a na poziomie rozszerzonym - 180 minut.