Brodsky - domniemany agent Mossadu wiązany ze sprawą zabójstwa lidera Hamasu w Dubaju - został doprowadzony do sądu z aresztu, gdzie przebywa od 4 czerwca, gdy zatrzymano go na Okęciu na podstawie wydanego przez Niemcy europejskiego nakazu aresztowania.

Reklama

Mec. Krzysztof Stępiński, polski obrońca Brodsky'ego, wnosi o niewydawanie go do Niemiec, bo - jego zdaniem - działał on z pobudek politycznych.

7 lipca Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł, że Brodsky może być przekazany do Niemiec, ale mógłby tam być ścigany nie za szpiegostwo, lecz tylko za poświadczenie nieprawdy i pomoc w fałszerstwie. Sąd podkreślił, że nie wypowiada się o winie czy niewinności Brodsky'ego, ale tylko o przesłankach dopuszczalności jego wydania. W Niemczech Brodsky nie będzie mógł być sądzony za szpiegostwo.