W piątek odbyło się pierwsze spotkanie Rady Honorowych Obywateli Warszawy, którą stołeczni radni powołali do życia na początku września. Rada ma być ciałem doradczym i wyrażać opinie w sprawach ważnych dla miasta.Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz powiedziała po tym spotkaniu, że władze miasta chcą utrzymywać więź ze swoimi honorowymi obywatelami i czerpać z ich doświadczenia i mądrości.

Reklama

Przewodnicząca rady miasta Ewa Malinowska-Grupińska podkreśliła z kolei, że honorowi obywatele Warszawy są wybierani bardzo starannie i każdy z nich jest autorytetem. "Należy ich przybliżać warszawiakom. Warto, żeby wiedzieli kto został wybrany honorowym obywatela tego miasta" - dodała.

W rozmowie z PAP zaznaczyła, że piątkowe spotkanie miało głównie charakter zapoznawczy, bo osobom wyróżnionym tytułem honorowego obywatela brakowało wiedzy na temat pozostałych osób z tego grona. Wszyscy poprosili o przygotowanie pełnej listy uhonorowanych, zawierającej ich szczegółowe biogramy.

W spotkaniu wzięli udział: Tadeusz Mazowiecki, prof. Henryk Skarżyński, Maria Stypułkowska-Chojecka ps. Kama, Michał Sumiński, Barbara Wachowicz, prof. Norman Davies, prof. Wiesław Chrzanowski, gen. Zbigniew Ścibor-Rylski, prof. Marek Kwiatkowski, kard. Józef Glemp, Jerzy Majewski, gen. Janusz Brochwicz-Lewiński, gen. Stefan Starba-Bałuk i bp Józef Zawitkowski.

Zabrakło Władysława Bartoszewskiego, 14. Dalajlamy Tybetu, Sławoja Leszka Głodzia, Szymona Szurmieja, Erwina Axera, Symchy Ratajzer-Rotema, prof. Hilarego Koprowskiego, Ziuty Hartman, abpa Kazimierza Romaniuka i Lecha Wałęsy.

List do zebranych wystosował także nieobecny Aleksander Kwaśniewski. Napisał w nim m.in., że "stworzenie rady honorowych obywateli to cenna inicjatywa łącząca korzyści i zalety wynikające z rozmów i pracy ludzi szczerze i bezgranicznie oddanych stolicy".Malinowska-Grupińska poinformowała, że podczas spotkania sami honorowi obywatele zdecydowali, że skupiająca ich rada nie będzie mieć sformalizowanego charakteru i zrezygnowali z wyboru jej przewodniczącego. Następne takie spotkanie odbędzie się w kwietniu przyszłego roku. "Honorowi obywatele zapowiedzieli, że przedstawią wiele konkretnych projektów. Myślę więc, że niesłuszne były obawy, że będą to <kanapowe> spotkania" - powiedziała.

Tradycja nadawania godności Honorowego Obywatela sięga w Warszawie 1918 r. Jako pierwszy uhonorowany tym tytułem został Józef Piłsudski. Rada miasta nadawała go w latach 1918-1929 osobom szczególnie zasłużonym dla stolicy. Tradycję wznowiono w 1992 r. Przyznanie tytułu jest wyrazem najwyższego wyróżnienia i uznania dla zasług lub wybitnych osiągnięć obywateli polskich i cudzoziemców. Dotychczas otrzymało go 58 osób.

Reklama

Honorowe obywatelstwo stolicy przyznano m.in.: Ignacemu Janowi Paderewskiemu i Józefowi Hallerowi (w 1919 r.), Marii Skłodowskiej-Curie (1924 r.), Stanisławowi Broniewskiemu-Orszy (1992 r.), Janowi Pawłowi II (1996 r.), Markowi Edelmanowi (2001 r.), Janowi Nowakowi-Jeziorańskiemu (2003 r.), Irenie Sendlerowej (2007 r.). W tym roku uhonorowano: Aleksandra Kwaśniewskiego, Marię Stypułkowską-Chojecką ps. Kama, Ziutę Hartman i Henryka Skarżyńskiego. Pośmiertnie tytuł otrzymał także prezydent Lech Kaczyński.

Tytuły honorowego obywatela Warszawy nadawane są co roku w przeddzień rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.