W ramach śledztwa ostrołęcka Prokuratura Okręgowa badała cztery wątki, dotyczące okoliczności zgonu Kościuka. Ostatecznie uznała, że nie doszło do nieumyślnego spowodowania jego śmierci, nikt też nie nakłaniał go do popełnienia samobójstwa i nie pomagał mu w targnięciu się na życie. Nie stwierdzono także, aby funkcjonariusze służby więziennej nie dopełnili swych obowiązków.

Reklama

Kościuka znaleziono powieszonego na prześcieradle w kąciku sanitarnym celi aresztu płockiego Zakładu Karnego kilka dni po wyroku skazującym na dożywocie, 4 kwietnia 2008 r.