Od godzin wieczornych w piątek na wodowskazie Piwonice notowany jest stały wzrost poziomu wód. Stan alarmowy wynosi tutaj 220 cm.

Jak poinformowała Zachara, rosnący poziom wody może powodować lokalne podtopienia, głównie na osiedlu Rajsków. Powiększać się będzie także rozlewisko od rzeki Pokrzywnicy. Wysoki poziom wód będzie sprzyjać pojawianiu się wody w piwnicach budynków położonych wzdłuż Prosny.

Reklama

Służby miejskie cały czas monitorują sytuację na rzekach.